Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΣΥΦΑ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 και ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΗΣΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2019

Στα πλαίσια της διαδικασίας ανατιμολόγησης των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, και της τιμολόγησης των νέων ΜΗΣΥΦΑ, για τα οποία υπεβλήθη αίτημα τιμολόγησης τους στο έτος 2019, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών, όπως υποβάλλουν από σήμερα Παρασκευή 13-12-2019 έως και την Παρασκευή 20-12-2019 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς ανατιμολόγηση/τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-10-2019.

Δεδομένου του ότι για τα ΜΗΣΥΦΑ λαμβάνονται τα δεδομένα στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ, σας ενημερώνουμε πως στα φύλλα έρευνας για τα νέα αιτήματα που είχαν υποβληθεί εντός του 2019 οι Κατόχοι, που το επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία.
Η υποβολή όλων των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στην ανατιμολόγηση και στην τιμολόγηση νέων προϊόντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ανατιμολόγηση/τιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ, οι ΚΑΚ στο πεδίο της αιτούμενης χονδρικής τιμής, παρακαλούμε όπως συμπληρώσουν την αιτούμενη ενδεικτική λιανική τιμή.
Τον κατάλογο με τα προς ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα μπορείτε να τον δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.
Τον κατάλογο με τα προς τιμολόγηση νέα ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα μπορείτε να τον δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ