Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Παράταση Υποβολής Φύλλων έρευνας _ Ανατιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων _ Νοέμβριος 2019

Σε συνέχεια της από 21-11-2019 ανάρτησης του Τμήματος Τιμολόγησης για την υποβολή φύλλων έρευνας, σας ενημερώνουμε πως θα δοθεί παράταση για την υποβολή τους έως και την Παρασκευή 29-11-2019.

Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων