Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ανάκληση παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων του Πίνακα ΙΙ (Ρανιτιδίνη)

Ανάκληση παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων του Πίνακα ΙΙ.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ