Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Οδηγίες πληρωμής για το Πάγιο Τέλος,το Τέλος Ετοιμότητας Ιατροτεχν.Προιόντων,το Τέλος Καλλυντικών

Ο ΕΟΦ στα πλαίσια παροχής ευχερέστερης και αποτελεσματικότερης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και υπόχρεων για την καταβολή :

  • του πάγιου τέλους φαρμάκων ανθρώπινης χρήσηςκτηνιατρικής χρήσης, συμπληρωμάτων διατροφής και απολυμαντικών
  • του τέλους ετοιμότητας ιατροτεχνολογικών προιόντων
  • του τέλους καλλυντικών.

προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριών για τις διαδικασίες και των τρόπο πληρωμής των τελών αυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας ή τοπικοί αντιπρόσωποι ή και υπεύθυνοι κυκλοφορίας  που είναι υπόχρεοι για την καταβολή των παραπάνω τελών κατά περίπτωση προιόντος , θα ανατρέχουν για τις πληροφορίες αυτές στην επιλογή e-παράβολα της πλαινής στήλης στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του ΕΟΦ.
Στο περιεχόμενο της ενότητας αυτής θα ανεύρουν όλες τις πληροφορίες και τις αναλυτικές οδηγίες για την καταβολή κάθε τέλους ανά  κατηγορία προιόντος, όπως τις εγκυκλίους του ΕΟΦ , τα υποδείγματα των Καταστάσεων-Δηλώσεων Πληρωμής και τις Οδηγίες για την πληρωμή μέσω e-παραβόλου της Γ.Γ.Π.Σ.
Γιά παροχή διευκρινίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα ελέγχου είσπραξης πόρων της Διεύθυνσης  Οικονομικών
του ΕΟΦ, στο τηλ.2132040-460 ή -286 ή -272.