Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για τη νόσο COVID-19 στην Ελλάδα, σας  ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

 
  • Υποβάλλονται προς έγκριση στο αρμόδιο τμήμα Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ και αξιολογούνται στην συνέχεια με επείγουσα διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Για την έγκρισή τους απαιτείται η θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας.
  • Αν οι κλινικές δοκιμές είναι πολυεθνικές  σύμφωνα με σύσταση της ομάδας CTFG  προτείνεται η διαδικασία VHP*.
  • Οι κλινικές δοκιμές μετά την έγκρισή τους από τις ρυθμιστικές αρχές (ΕΟΦ-ΕΕΔ) και την ανάρτησή τους στη EudraCT εμφανίζονται αυτομάτως στην EU Clinical Trials Register όπου έχουν δημόσια πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.  (https://www.clinicaltrialsregister.eu/).
  • Για την εύκολη αναζήτηση τους απαιτείται να περιέχεται στον τίτλο των κλινικών δοκιμών ο προσδιορισμός  COVID-19.
 
 
*Σας επισημαίνουμε την σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων "Έκκληση του ΕΜΑ για την συνδρομή των ερευνητικών πόρων σε μεγάλες, πολυκεντρικές, πολλαπλών σκελών, κλινικές δοκιμές με σκοπό την παραγωγή έγκυρων δεδομένων σχετικά με τη θεραπεία της COVID-19": https://www.ema.europa.eu/en/news/call-pool-research-resources-large-multi-centre-multi-arm-clinical-trials-generate-sound-evidence
 
Πληροφορίες/επικοινωνία: trials@eof.gr , τηλ: 213 2040335, 213 2040327, 213 2040377.
 
Από τη Διοίκηση του ΕΟΦ