Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Stilnox (Zolpidem): Aλλαγές στα εγκεκριμένα στοιχεία του προϊόντος ΠΧΠ και ΦΟΧ και στα μεγέθη συσκευασίας

O Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) των φαρμάκων που περιέχουν ζολπιδέμη και κυκλοφορούν στην Ελλάδα υπό την επωνυμία Stilnox, σε συμφωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων(ΕΟΦ), θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με αλλαγές στα εγκεκριμένα στοιχεία του προϊόντος ΠΧΠ και ΦΟΧ και στα μεγέθη συσκευασίας που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου κατάχρησης και εξάρτησης, ο οποίος αυξάνεται με τη διάρκεια της θεραπείας, και με επικαιροποιημένη προειδοποίηση αναφορικά με σύνθετες συμπεριφορές ύπνου και νέα σχετική αντένδειξη σε ασθενείς που είχαν προηγούμενη εμπειρία σύνθετων συμπεριφορών ύπνου μετά τη λήψη ζολπιδέμης.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.