Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 13/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηχομονωμένου Ηλεκτροπαραγωγικού Ζεύγους συνεχούς ισχύος 80 KVA, μετά των απαιτούμενων υλικών
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ