Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Κυριότερες Επισημάνσεις από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης και Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) 5-8 Ιουλίου 2021.

Πιθανή σύνδεση των πολύ σπάνιων περιστατικών μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας με τα mRNA COVID-19 εμβόλια

Ο ΕΜΑ συνιστά να μην χρησιμοποιείται το εμβόλιο COVID-19 Janssen σε άτομα με ιστορικό συνδρόμου διαφυγής τριχοειδών

Vaxzevria: προειδοποίηση για το σύνδρομο Guillain-Barre

Ο EMA δε βρίσκει στοιχεία που να συνδέουν τον ιικό φορέα στο Zynteglo με τον καρκίνο αίματος

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/