Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Comirnaty και Spikevax (εμβόλιο έναντι της COVID-19 της Moderna): πιθανή σύνδεση με πολύ σπάνια περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας

Comirnaty και Spikevax (εμβόλιο έναντι της COVID-19 της Moderna): Η PRAC συστήνει να συμπεριληφθούν η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα ως νέες ανεπιθύμητες ενέργειες στις πληροφορίες προϊόντος και να ευαισθητοποιηθούν οι επαγγελματίες υγείας και οι πολίτες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/