Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Ο ΕΜΑ δε βρίσκει στοιχεία που να συνδέουν τον ιϊκό φορέα του Zynteglo με καρκίνο αίματος (ΟΜΛ)

Η PRAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιο λογικοφανείς εξηγήσεις για τα περιστατικά ΟΜΛ περιλάμβαναν τη θεραπεία προετοιμασίας που έλαβαν οι ασθενείς, πριν υποβληθούν σε θεραπεία με ZYNTEGLO.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/