Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
(τελ.ενημ.28-07-2021) Τιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

Νέα ΣΥΦΑ 2ου Τριμήνου 2021 _ Γενόσημα Ιουνίου 2021 _ Προϊόντα αναφοράς με λήξη προστασίας δεδομένων

Στα πλαίσια της διαδικασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών όπως υποβάλλουν από σήμερα Πέμπτη 15-07-2021 έως και την Τετάρτη 21-07-2021 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τιμών στις χώρες της Ευρωζώνης την 03-05-2021.
Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. Δ3(α)οικ.82331 ΥΑ με τις διατάξεις τιμολόγησης (Τεύχος Β’, ΦΕΚ 4274/22-11-2019), ταυτόχρονα θα ανατιμολογηθούν τα φάρμακα αναφοράς η περίοδος προστασίας των οποίων έληξε στο διάστημα από 01-04-2021 έως και 30-06-2021 καθώς και τα γενόσημα αυτών.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση.
Το αρχείο με τα προς τιμολόγηση και φαρμακευτικά προϊόντα, μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ (τελευταία ενημέρωση 28-07-2021)

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ