Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Επικαιροποιημένη ενημέρωση των ΚΑΚ σχετικά με τον έλεγχο Νιτροζαμινών σε φαρμακευτικά προϊόντα


Ο ΕΟΦ σε συνέχεια παλαιότερης σχετικής ανακοίνωσης του, υπενθυμίζει στους Kατόχους Aδειών Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων  την υποχρέωση τους να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που αφορούν στον έλεγχο  παρουσίας νιτροζαμινών και να γνωστοποιούν τα σχετικά πορίσματα αξιολόγησης κινδύνου καθώς και  εργαστηριακά αποτελέσματα – στις περιπτώσεις που απαιτείται –στην ηλεκτρονική διεύθυνση nitrosamines@eof.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά προς συμπλήρωση έντυπα μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες του ΕΜΑ https://bit.ly/3qWqLaC  και της CMDh https://bit.ly/3hsQ2Gj

Χολαργός, 9.7.2021
Eκ της Ομάδας Εργασίας για τις Νιτροζαμίνες