Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Προδημοσίευση Δημόσιας Πρόσκλησης για τη δημιουργία δικτύου παραγωγικών δυνατοτήτων

Προδημοσίευση Δημόσιας Πρόσκλησης για τη δημιουργία δικτύου παραγωγικών δυνατοτήτων για την παραγωγή εμβολίων και φαρμάκων "Establishment of a Network of Ever-warm Production Capacities for Vaccines and Therapeutics manufacturing (EU FAB), 2021/S 181-467537 Prior information notice"

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467537-2021:TEXT:EN:HTML