Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Σχετικά με την εξαγωγή φαρμάκων που έχουν εισαχθεί με τη διαδικασία της κατ΄ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους κάλυψης της εγχώριας αγοράς

Κατά τον έλεγχο διακίνησης φαρμάκων που διενεργούν κλιμάκια ελεγκτών του ΕΟΦ έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της εξαγωγής φαρμάκων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση κατ΄εξαίρεση εισαγωγής με ξενόγλωσσα υλικά συσκευασίας.

Δεδομένου ότι η ανωτέρω άδεια δίνεται προκειμένου να εξασφαλισθεί ο ομαλός εφοδιασμός της εγχώριας αγοράς με τα συγκεκριμένα προϊόντα, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί εκ νέου ότι απαγορεύεται η εξαγωγή τους από την Ελλάδα.

Σημειώνεται άλλωστε ότι στις εκάστοτε αποφάσεις απαγόρευσης εξαγωγών που εκδίδει ο ΕΟΦ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων που έχουν εισαχθεί με τη διαδικασία της κατ΄εξαίρεση εισαγωγής.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ