Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων_Νέα ΣΥΦΑ 3ου Τριμήνου 2021 _ Γενόσημα Σεπτεμβρίου 2021

Στα πλαίσια της διαδικασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών όπως υποβάλλουν από σήμερα Τρίτη 12-10-2021 έως και την Δευτέρα 18-10-2021 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τιμών στις χώρες της Ευρωζώνης την 01-09-2021.
Τα φάρμακα αναφοράς η περίοδος προστασίας των οποίων έληξε στο διάστημα από 01-07-2021 έως και 30-09-2021 καθώς και γενόσημα αυτών, τα οποία πρέπει να ανατιμολογηθούν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. Δ3(α)οικ.82331 ΥΑ με τις διατάξεις τιμολόγησης (Τεύχος Β’, ΦΕΚ 4274/22-11-2019), θα ανατιμολογηθούν κατά την ετήσια ανατιμολόγηση.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση.
Το αρχείο με τα προς τιμολόγηση και φαρμακευτικά προϊόντα, μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ