Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Έγκαιρη Διεκπεραίωση Ενστάσεων

H Γραμματεία του ΔΕΣ/ΕΟΦ ενημερώνει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 εξετάστηκαν όλες οι ενστάσεις που είχαν υποβληθεί κατά τα έτη 2005, 2006, 2007  και εκκρεμούσαν στην Γραμματεία.
Έχει ήδη αρχίσει η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν το 2008.

(Δεν έχουν εξεταστεί μόνον ενστάσεις, που κατατέθηκαν χωρίς την απαιτούμενη τεκμηρίωση και έχουν ειδοποιηθεί οι ενδιαφερόμενοι με σχετική αλληλογραφία).

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άμεση εξέταση των ενστάσεων είναι η πληρότητα των φακέλων που υποβάλλονται.

Ο Πρόεδρος του ΔΕΣ/ΕΟΦ             Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ

Αθ. Μανώλης                                      Β. Κοντοζαμάνης

Δ/ντης Καρδιολογικής

Κλινικής Ασκληπιείο Βούλας