Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Πρόγραμμα

Πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης λήξης 31-12-2008
Σας γνωστοποιούμε το ημερήσιο πρόγραμμα υποβολής των αιτήσεων ανανέωσης Φαρμακευτικών Προϊόντων λήξεως 31-12-2008 στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικού Ελέγχου της Διεύθυνσης ΔΥΕΠ και παρακαλούμε για την προσοχή σας στα ακόλουθα σημεία:

1.Όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των Βιολογικών, Ραδιοφαρμάκων, Βιοτεχνολογικών και Φαρ/κών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, θα κατατίθενται προς ανανέωση από 2 Ιουνίου 2008 (βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/24.1.2006, άρθρο 38).

2.Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ
Σχετικός πίνακας θα αναρτηθεί στη Δ/νση Δ.Υ.Ε.Π. (ανά εταιρεία) και  υπάρχει εδώ.

3.Η υποβολή θα γίνεται από τον υπεύθυνο για τη σύνταξη του φακέλου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση παροχή διευκρινίσεων.

4.Προς διευκόλυνση του Αρχείου μας και για εξοικονόμηση χώρου, παρακαλούμε να τοποθετήσετε σε ένα φάκελο (αναλόγου μεγέθους) το προϊόν σε όλες τις μορφές και περιεκτικότητες αυτού, με σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους, χωρίς να χρησιμοποιείτε πλαστικές θήκες. Επίσης, παρακαλούμε να αναγράφεται ο κωδικός / ή οι κωδικοί του προϊόντος στην εξωτερική πλευρά κάθε φακέλου.

5.Επισημαίνεται ότι, ο αριθμός των αιτήσεων ανανέωσης που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, είναι ενδεικτικός προς διευκόλυνση των εταιρειών.
Οι εταιρείες οφείλουν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να δηλώσουν στο ειδικό έντυπο ανάκλησης φαρμακευτικού ιδ/σματος τα προϊόντα (ή μορφές αυτών), των οποίων δεν επιθυμούν την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.
Επίσης, στο ειδικό έντυπο ανάκλησης συσκευασίας, να δηλώσουν τη συσκευασία ή συσκευασίες των οποίων δεν ζητείται η ανανέωσή τους ή τις συσκευασίες που έχουν εγκριθεί «αποκλειστικά για εξαγωγή».


6.Επισημαίνουμε ότι, για τα φαρ/κά ιδ/σματα για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες αποκλειστικά για εξαγωγή ΔΕΝ θα κατατεθεί αίτηση / φάκελος ανανέωσης στη Δ/νση Δ.Υ.Ε.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτανθούν στη Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων για περαιτέρω οδηγίες.Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Υ.Ε.Π.
Δρ. Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ


συν.: Πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων acrobat10