Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακήρυξη 05/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια μιας (1) μαγνητικής θερμαινόμενης πλάκας 10 – 15 θέσεων για το Εργαστήριο Χημικών ...

13/4/2021 12:10 μμ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _ Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακήρυξη 4/2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _ Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του ΕΟΦ, για χρονικό ...

12/3/2021 12:41 μμ
ΤΕΥΔ Διακήρυξης 04/2021

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 04/2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

8/3/2021 2:47 μμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακήρυξη 4/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του ΕΟΦ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV: ...

8/3/2021 2:11 μμ
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων Διακήρυξη 3/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων ...

1/3/2021 3:36 μμ
Εμφάνιση 6 - 10 από 449 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 90