Δελτία τύπου για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Δελτία τύπου για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Fiorentina Srl

Ανάκληση των φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρίας Officina Farmaceutica Fiorentina Srl Viareggio (LU) Ιταλίας
Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής της Iταλίας, ανακαλούνται όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα της  εταιρείας Officina Farmaceutica Fiorentina Srl Viareggio (LU) Ιταλίας, διότι  η συγκεκριμένη εταιρεία δεν διαθέτει άδεια παραγωγής φαρμάκων.

Από τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας προιόντων στην ανωτέρω εταιρεία.

Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, σε περίπτωση που έρθει στη κατοχή τους προϊόν της εταιρείας Fiorentina Srl Viareggio (LU) Ιταλίας, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.