Δελτία τύπου για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Δελτία τύπου για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
KOPRAN Limited

Απαγόρευση διακίνησης, διάθεσης και χρήσης όλων των δραστικών πρώτων υλών που παράγονται στο εργοστάσιο της Ινδίας KOPRAN Limited
KOPRAN Limited
4/4 Additional MIDC, Village Birwadi,Mahad-403 201,District Raigad,
Maharashtra, INDIA


Έχοντας  υπόψη:

1.Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 9 του Ν.1316/83
2.Το άρθρο 61 ,εδ. Στ  της Κοινής Υπ. Απόφασης ΔΥΓ3(α)/83657/2006
3. το από 28.02.08  Rapid Alert   του ΜΗRA


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση διακίνησης, διάθεσης και χρήσης

 ΟΛΩΝ των δραστικών α΄ υλών που έχουν παραχθεί στο συγκεκριμένο εργοστάσιο μετά την 07  Δεκεμβρίου του 2007 γιατί το εργ. επιθεωρήθηκε από το ΜΗRA και το EDQM   και δεν είναι σύμφωνο  με τους Κανόνες Καλής Παραγωγής (G.M.P.) για τις δραστικές πρώτες ύλες όπως ορίζεται στο
 αρ. 47 της ΟΔ.2001/83/ΕΕ και έχει εναρμονισθεί  με το άρ. 61 ,εδ. στ της Κ.Υ.Α. ΔΥΓ 3(α) 83657/24.01.06 (ΦΕΚ 59Β΄)

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης του θέματος, οπότε και θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ
Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ