Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Ανοιχτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός (Διακ. 44/2012)

Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου "Υπηρεσίες Υλοποίησης Λογισμικού(Αναβάθμιση Συστήματος GREDIS)".

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.