Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
(τελ.ενημ. 16/4/2021) Τιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων (τελ.ενημ. 16/4/2021)

Νέα ΣΥΦΑ 1ου Τριμήνου 2021 _ Γενόσημα Μαρτίου 2021 _ Προϊόντα αναφοράς με λήξη προστασίας δεδομένων

Στα πλαίσια της διαδικασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών όπως υποβάλλουν από σήμερα Τετάρτη 14-04-2021 έως και την Παρασκευή 16-04-2021 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τιμών στις χώρες της Ευρωζώνης την 01-03-2021.
Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. Δ3(α)οικ.82331 ΥΑ με τις διατάξεις τιμολόγησης (Τεύχος Β’, ΦΕΚ 4274/22-11-2019), ταυτόχρονα θα ανατιμολογηθούν τα φάρμακα αναφοράς η περίοδος προστασίας των οποίων έληξε στο διάστημα από 01-01-2021 έως και 31-03-2021 καθώς και τα γενόσημα αυτών.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση.
Το αρχείο με τα προς τιμολόγηση και φαρμακευτικά προϊόντα, μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ (τελ.ενημ. 16/4/2021).

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ