Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 9/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών αποκατάστασης παραγωγικής λειτουργίας, υποστήριξης και λειτουργικών βελτιώσεων του «Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων και Αρχείου Βιοκτόνων/Απολυμαντικών Προϊόντων» GREBIS
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ