Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Imbruvica(ibrutinib): Απευθείας Eπικοινωνία προς τους Επαγγελματίες Υγείας

Imbruvica (ibrutinib): Επιπρόσθετα µέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τροποποίηση της δόσης, λόγω του αυξημένου κινδύνου για σοβαρά καρδιακά συμβάματα

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.