Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφάλειας των εμβολίων έναντι της COVID-19

Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH): δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας
Εμβόλιο έναντι της COVID-19 (αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο) Valneva (Valneva Austria GmbH): Δεν υπάρχουν  επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας
Jcovden (Janssen-Cilag International NV): επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος σχετικά με την προσθήκη της παράλυσης προσώπου, ως ανεπιθύμητη ενέργεια
Nuvaxovid (Novavax CZ, a.s.): δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας
Spikevax (Moderna Biotech Spain, S.L.): σε εξέλιξη η αξιολόγηση της πιθανής κνιδωτικής αντίδρασης υπερευαισθησίας με το Spikevax
Vaxzevria (AstraZeneca AB): δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/