Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Κύρια σημεία συνάντησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου Φαρμακοεπαγρύπνησης (PRAC) στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων για φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν Τερλιπρεσσίνη στη θεραπεία του ηπατονεφρικού συνδρόμου,
Κωδεΐνη με Ιβουπροφαίνη: Η PRAC προσθέτει μια προειδοποίηση για σοβαρές βλάβες στα νεφρά και στο γαστρεντερικό,
Imbruvica (ibrutinib): νέα μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της δόσης, λόγω του αυξημένου κινδύνου για σοβαρά καρδιακά συμβάντα

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/