Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφάλειας των εμβολίων έναντι της COVID-19

Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH), τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν αιτιώδη συσχέτιση της απόρριψης μοσχεύματος κερατοειδούς χιτώνα, επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος σχετικά με τη μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα, θα αξιολογηθεί η πιθανότητα συσχέτισης της εξέλκωση του αιδοίου και παρακολουθείται στο πλαίσιο της συνήθους επιτήρησης της ασφάλειας η Ιστιοκυτταρική νεκρωτική λεμφαδενίτιδα.
Εμβόλιο COVID-19 (αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο) Valneva, Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας
Jcovden (Janssen-Cilag International NV), Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας.
Nuvaxovid (Novavax CZ, a.s.), Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας.
Spikevax (Moderna Biotech Spain, S.L.), τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν αιτιώδη συσχέτιση της απόρριψης μοσχεύματος κερατοειδούς χιτώνα, επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος σχετικά με τη μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα, θα αξιολογηθεί η πιθανότητα συσχέτισης της εξέλκωση του αιδοίου και παρακολουθείται στο πλαίσιο της συνήθους επιτήρησης της ασφάλειας η Ιστιοκυτταρική νεκρωτική λεμφαδενίτιδα.
Vaxzevria (AstraZeneca AB), δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας του Vaxzevria, εκτός από μια αξιολόγηση της PRAC που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν αιτιώδη συσχέτιση της απόρριψης μοσχεύματος κερατοειδούς χιτώνα
 

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/