Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Τιμολόγηση νέων ΜΗΣΥΦΑ_1ο Τρίμηνο 2021 / Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ_2021

Στα πλαίσια της διαδικασίας τιμολόγησης των νεών ΜΗΣΥΦΑ (αιτήματα 1ου τριμήνου 2021) και της ανατιμολόγησης των ΜΗΣΥΦΑ, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών, όπως υποβάλλουν από την Τετάρτη 28-04-2021 έως και την Παρασκευή 14-05-2021 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση και ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ την 01-03-2021.
Η υποβολή όλων των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στην ανατιμολόγηση και στην τιμολόγηση νέων προϊόντων.
Επισημάνσεις στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής:
1) Παρακαλείσθε όπως στο πεδίο της αιτούμενης χονδρικής τιμής να συμπληρωθεί η αιτούμενη τιμή παραγωγού (ex-factory τιμή).
2) Παρακαλείσθε όπως οι τιμές των προϊόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ να τεκμηριώνονται με την μνημόνευση των σχετικών άρθρων και εδαφίων της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 1761/ Β’/ 22-05-2017) και την επισύναψη επαληθεύσιμων δικαιολογητικών, όπως ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.
Τον κατάλογο με τα προς τιμολόγηση/ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα μπορείτε να τον δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.
Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ