Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Θέματα τήρησης GDP-WEBSERVICE του ΕΟΦ

Θέματα τήρησης GDP-WEBSERVICE του ΕΟΦ για τους κατόχους αδειών χονδρικής πώλησης για την τήρηση της υποχρέωσης αναγραφής του αριθμού παρτίδας φαρμάκου στα παραστατικά.
Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.