Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 8/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού δύο χιλιάδων δεσμίδων (2.000) Α4 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών ΕΟΦ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV: 30197643-5)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ