Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Διαλύματα έγχυσης που περιέχουν υδροξυαιθυλάμυλο (HES): Απευθείας Επικοινωνία προς Επαγγελματίες Υγείας

Διαλύματα έγχυσης που περιέχουν υδροξυαιθυλάμυλο (HES): αναστολή των αδειών κυκλοφορίας λόγω της συνεχιζόμενης χρήσης σε πληθυσμούς ασθενών που αντενδείκνυνται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής βλάβης

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.