Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Υπενθύμιση νομοθεσίας

Αφορά στα φάρμακα που προμηθεύονται Νοσοκομεία, Δημόσιο, ΝΠΔΔ και Ιδιωτικές Κλινικές

Εφιστάται η προσοχή των ΚΑΚ και των κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση στο άρ. 3, παρ. 1.α της υπ’ αρ. ΥΑ ΓΥ24α (ΦΕΚ 545 Β΄/2012).

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.