Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφάλειας των εμβολίων έναντι της COVID-19 ως προς το εμβόλιο Nuvaxovid

Comirnaty (PFIZER): Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες  ενημερώσεις ασφάλειας.
Valneva  (Valneva Austria GmbH)   : Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες  ενημερώσεις ασφάλειας. Μέχρι τις 26 Ιουνίου 2022, το εμβόλιο COVID-19 (αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο) Valneva δεν είχε ακόμη χρησιμοποιηθεί στην ΕΕ/ΕΟΧ.
Jcovden (Janssen-Cilag):  Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες  ενημερώσεις ασφάλειας .
Nuvaxovid (Novavax): H Αναφυλαξία, η παραισθησία και υπαισθησία θα συμπεριληφθούν στις εγκεκριμένες πληροφορίες  του προϊόντος ως ανεπιθύμητες ενέργειες του Nuvaxovid. Ομοίως,  η μυοκαρδίτιδα  και η  περικαρδίτιδα θα συμπεριληφθούν στις εγκεκριμένες πληροφορίες  του προϊόντος ως ανεπιθύμητες ενέργειες του Nuvaxovid.
Spikevax (Moderna): Το εκταταμένο οίδημα στο άκρο που πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός  θα συμπεριληφθεί στις εγκεκριμένες  πληροφορίες του προϊόντος ως ανεπιθύμητη ενέργεια του Spikevax.
Vaxzevria (AstraZeneca): Οι εμβοές, η παραισθησία και υπαισθησία θα συμπεριληφθούν στις εγκεκριμένες  πληροφορίες του προϊόντος ως ανεπιθύμητες ενέργειες του Vaxzevria.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/