Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Η PRAC συνιστά νέα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μηνιγγιώματος σε φάρμακα που περιέχουν νομεγεστρόλη ή χλωρμαδινόνη

Φάρμακα που περιέχουν νομεγεστρόλη ή χλωρμαδινόνη: Η PRAC συνιστά νέα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μηνιγγιώματος-
Οι  εγκεκριμένες πληροφορίες προϊόντων  θα επικαιροποιηθούν  για να συμπεριλάβουν το μηνιγγίωμα ως σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/