Δελτία τύπου για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Δελτία τύπου για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΙΦΕΤ ΜΑΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποστολή του ΕΟΦ είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και για το σκοπό αυτό μεριμνά όχι μόνο για την επάρκεια των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και την διασφάλιση της ποιότητας και κατ επέκταση της ασφάλειας των ασθενών που τα λαμβάνουν.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας αναφορικά με φήμες για προβλήματα που δημιουργούνται σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των ασθενών με καινοτόμα φάρμακα τα οποία έρχονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ από το εξωτερικό μέσω της ΙΦΕΤ ΜΑΕ οι Έλληνες ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ΕΟΦ ανέκαθεν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην ομαλή προμήθεια των φαρμάκων. 

Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα πάντα το συμφέρον του Έλληνα ασθενή  έχουν δοθεί από τον ΕΟΦ όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις στην ΙΦΕΤ ΜΑΕ ώστε με τη σειρά της να μεριμνήσει στην έγκαιρη προμήθεια φαρμάκων νοσκομειακής χρήσης τα οποία βρίσκονται σε έλλειψη. 

Επισημαίνεται ότι σκοπός επίσης του ΕΟΦ ο οποίος δεν πρέπει να παραγνωρίζεται δεν είναι μόνο η επάρκεια αλλά και ο έλεγχος όλων των εμπλεκομένων φορέων στην αλυσίδα διακίνησης φαρμάκων με σκοπό τη διασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων και κατ επέκταση της ασφάλειας των ασθενών. Με απλά λόγια μεριμνούμε όχι μόνο για την απαιτούμενη ποσότητα αλλά και για την  προβλεπόμενη ποιότητα. Ως εκ τούτου σε κάθε περίπτωση που παρατηρούνται ή ανευρίσκονται σε ελέγχους μη συμμορφώσεις ή παρεκλίσεις από όσα προβλέπονται για τη σωστή διακίνηση των φαρμάκων θα επιβάλλονται κυρώσεις με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και του Δημόσιου Συμφέροντος. Θέλουμε οι Ελληνες ασθενείς να γνωρίζουν ότι ο ΕΟΦ είναι πάντοτε δίπλα τους, αρωγός και φύλακας της Δημόσιας Υγείας.