Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Caprelsa® (βανδετανίμπη): Απευθείας Eπικοινωνία προς τους Επαγγελματίες Υγείας

Η βανδετανίμπη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς στους οποίους η κατάσταση της μετάλλαξης του ογκογονιδίου rearranged during transfection (RET) δεν είναι γνωστή ή είναι αρνητική.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.