Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Διακήρυξη αριθμ. 01/2022

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών για την ηλεκτρονική εναρμόνιση/αντιστοίχιση κωδικοποίησης φαρμακευτικών δεδομένων Ουσιών (Substances) και Οργανισμών (Organizations) στην κοινή Ευρωπαϊκή Ορολογία καθώς και τον συγχρονισμό των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (Product) στην Ενωσιακή Βάση Δεδομένων UPD (CPV: 72311100-9) - ΦΑΣΗ 2
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ