Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Διακήρυξης 22/2021

Ο ΕΟΦ παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών στο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (CPV: 50312100-6)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ