Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφάλειας των εμβολίων έναντι της COVID-19

Comirnaty: συνιστάται επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος, ώστε να προστεθεί ως ανεπιθύμητη ενέργεια η βαριά εμμηνορρυσιακή αιμορραγία
COVID-19 Vaccine Valneva: Δεν υπάρχουν  επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας
Jcovden: Δεν υπάρχουν  επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας
Nuvaxovid: Δεν υπάρχουν  επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας
Spikevax: συνιστάται επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος, ώστε να προστεθεί ως ανεπιθύμητη ενέργεια η βαριά εμμηνορρυσιακή αιμορραγία και η κνίδωση
Vaxzevria: Δεν υπάρχουν  επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/