Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Κύρια σημεία συνάντησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου Φαρμακοεπαγρύπνησης (PRAC) 24 – 27 Οκτωβρίου 2022

-Ο EMA συστήνει μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου εμφάνισης σοβαρών παρενεργειών με τους αναστολείς των κινασών Janus    για χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους
-Ο EMA επιβεβαιώνει τη σύσταση να αποσυρθούν οι άδειες κυκλοφορίας για τα σκευάσματα αμφεπραμόνης
-Comirnaty και  Spikevax: η βαριά έμμηνος ρύση  προστέθηκε ως ανεπιθύμητη ενέργεια στις πληροφορίες προϊόντος
-Ουστεκινουμάμπη  (Stelara): προειδοποίηση για τη χρήση ζώντων εμβολίων σε βρέφη που εκτέθηκαν ενδομήτρια σε  ουστεκινουμάμπη

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/