Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Τιμολόγηση Νέων ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων Δ' Τριμήνου 2022

Σε συνέχεια της από 10/01/2023 ανακοίνωσης του τμήματος τιμολόγησης για την τιμολόγηση των νέων ΜΗΣΥΦΑ Δ’ τριμήνου 2022, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, σήμερα Δευτέρα 16/01/2023, προς διαβούλευση προσωρινός κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης των νέων αιτημάτων που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας εντός του 4ου τριμήνου του 2022 (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος).
Οι διαμορφούμενες ανώτατες νοσοκομειακές τιμές θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και παρακαλούμε τους ΚΑΚ που δεν λάβουν στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αρχείο με τις νοσοκομειακές τιμές μέχρι το τέλος της σημερινής εργάσιμης ημέρας, να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με το Τμήμα Τιμολόγησης.
Παρακαλούμε όπως οι ΚΑΚ που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις θεραπείας κατά του προσωρινού καταλόγου να τις αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος pricelist@eof.gr,  συνοδευόμενες με την απαιτούμενη και προβλεπόμενη από τις διατάξεις τεκμηρίωση, έως και την Τετάρτη 18/01/2023.
Στις περιπτώσεις στις οποίες οι ΚΑΚ θα κρίνουν ως απαραίτητη την δια ζώσης διαβούλευση, αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων