Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Αθήνα, 16.01.2023-Δημοσιοποίηση παροχών για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις του έτους 2022

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 4316/2014 (Α’  270), για την υποχρέωση Δημοσιοποίησης, οποιοδήποτε αίτημα, διοργάνωσης εκδηλώσεων, συμμετοχών ΕΥ και επιτροπών εμπειρογνωμόνων, που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα και πραγματοποιηθεί κατά το 2022, θα πρέπει να έχει απολογισθεί ηλεκτρονικά από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, καθώς και τους επιστημονικούς φορείς, μέχρι την 30η.06.2023, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.

Επισημαίνεται ότι στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΕΟΦ για θέματα Επιστημονικών Συνεδρίων έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία «Αναφ. Δαπανών» για το έτος 2022, στην οποία καταχωρούνται αθροιστικά, ανά Επαγγελματία Υγείας – Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα, όσα είδη δαπανών εμπίπτουν στην παράγραφο 7 του άρθρου 66 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) και δεν περιλαμβάνονται στους απολογισμούς των υπηρεσιών: (α) «Απολ. διοργ. εκδήλωσης», (β) «Απολ. διοργ. επιτροπής» και (γ) «Απολ. συμμετοχών ΕΥ».

Υπογραμμίζεται ότι τηρείται η εκ της άνω διατάξεως αναφερόμενη χρονική προθεσμία.

Η Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων