Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Ανάκληση Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων της φαρμακαποθήκης Κ. ΞΥΔΙΑΣ A.E.

Ο ΕΟΦ, κατόπιν της υπ΄ αρ. Ο-210/Σ8/19.10.2021 Απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ, προχωρεί στη μη ανανέωση της άδειας χονδρικής πώλησης της φαρμακαποθήκης:
Κ.ΞΥΔΙΑΣ Α.Ε. (Σολωμού 65, 10432, Αθήνα)
Ως εκ τούτου, ανακαλείται η υπ΄ αρ. 107714/07-12-2020 προσωρινή άδεια χονδρικής πώλησης της φαρμακαποθήκης λόγω διαπίστωσης κρίσιμων μη συμμορφώσεων ως προς την τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών, που αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις κατοχής της άδειας και περιγράφονται στο άρ. 106, παρ. 1 της υπ΄ αρ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049 Β΄/2013).
Συνεπώς, η φαρμακαποθήκη δεν νομιμοποιείται να αγοράζει και να πωλεί φάρμακα ανθρώπινης χρήσης.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ