Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
BEOVU - Απευθείας Επικοινωνία προς τους Επαγγελματίες Υγείας

Beovu® (brolucizumab): Επικαιροποιημένες συστάσεις για την ελαχιστοποίηση ήδη γνωστού κινδύνου για ενδοφθάλμια φλεγμονή, συμπεριλαμβανομένης της αγγειίτιδας του αμφιβληστροειδούς ή/και της απόφραξης  των αγγείων του αμφιβληστροειδούς
 
Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.