Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Κυριότερα σημεία της συνεδρίασης της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης και Αξιολόγησης Κινδύνου 25 – 28 Οκτωβρίου 2021

Η PRAC αξιολογεί περαιτέρω δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας με εμβόλια mRNA
Εμβόλια COVID-19: Η PRAC βρίσκει ανεπαρκή στοιχεία για πιθανή σχέση με το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο
Η PRAC ξεκινά επανεξέταση του σήματος του συνδρόμου διαφυγής τριχοειδών με το Spikevax
Imbruvica: κίνδυνος αιφνίδιου ή καρδιακού θανάτου που δεν συνδέεται με την ταυτόχρονη χρήση αναστολέων ΜΕΑ

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/