Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
29 Νοεμβρίου 2021: Διαδικτυακό σεμινάριο για τον Κανονισμό Κλινικών δοκιμών (CTR) και το CTIS

Διαδικτυακό σεμινάριο για Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την Ακαδημαϊκή κοινότητα, σχετικά με τον Κανονισμό για τις Κλινικές Δοκιμές (CTR) και το Πληροφοριακό Σύστημα Κλινικών Δοκιμών (CTIS) της ΕΕ
Με την εφαρμογή του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές (Καν. 536/2014) στις 31 Ιανουαρίου 2022 και την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κλινικών Δοκιμών (CTIS), θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίον διεξάγονται οι κλινικές δοκιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) προκειμένου να ενημερώσει τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις  και τους Ακαδημαϊκούς Χορηγούς σχετικά με το πώς να προετοιμαστούν για τις κύριες αλλαγές που θα επιφέρει η εφαρμογή του Κανονισμού στις δραστηριότητες που αφορούν τις κλινικές δοκιμές.


Θέματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του webinar:
•    Επισκόπηση του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές
•    Εισαγωγή στη νέα διαδικασία υποβολής αιτημάτων διεξαγωγής κλινικών δοκιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
•    Λειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κλινικών Δοκιμών (CTIS), συμπεριλαμβανομένων θεμάτων διαφάνειας και απαιτήσεων για τις αναφορές ασφάλειας
•    Οδηγίες και διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για χορηγούς

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 10:00 π.μ. έως 2:30 μ.μ. (Ώρες Ελλάδος)

Θα υπάρξει ζωντανή μετάδοση του σεμιναρίου στην ιστοσελίδα του ΕΜΑ.
Μετά τη λήξη του σεμιναρίου, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΜΑ καί η βιντεοσκοπημένη έκδοσή του.