Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Δελτίο Τύπου - MedDRA Έκδοση 26.0

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, Επαγγελματίες Υγείας και Φαρμακευτικές εταιρείες ότι σήμερα 15 Μαρτίου 2023 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Λεξικού MedDRA η έκδοση 26.0 η οποία περιλαμβάνει και την Ελληνική μετάφραση.
Οι χρήστες του MedDRA με τους ατομικούς τους κωδικούς πρόσβασης μπορούν να μεταφορτώσουν την ελληνική  μετάφραση από τον σχετικό ιστότοπο (https://www.meddra.org)


 Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΊΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ