Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. - 30.09.10

Νέος συμπληρωμένος κατάλογος μη συνταγογραφουμένων φαρμάκων (OTC) με στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού (GREDIS) της 30.09.10.
Παρακαλούνται οι ΚΑΚ να ελέγξουν τυχόν λάθη που θα διαπιστώσουν και αν αφορούν σε λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας στο GREDIS, πρέπει να επισημανθούν στον κ. Νίκο Τσέλλο (ntsellos@eof.gr) με κοινοποίηση στο Τμήμα Αξιολόγησης, κα Κατερίνα Κεχαγιά (kkehagia@eof.gr).
Η επισήμανση για λάθη που αφορούν στην άδεια κυκλοφορίας (π.χ παράλειψη συσκευασιών, φαρμακοτεχνικών μορφών κ.λπ.) θα γίνεται απευθείας στο Τμήμα Αξιολόγησης.

Κατεβάστε τον κατάλογο OTC