Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
CYSTAGON (διτρυγική μερκαπταμίνη): Απευθείας Επικοινωνία προς τους Επαγγελματίες Υγείας

CYSTAGON (διτρυγική μερκαπταμίνη):
• Ανάκληση της παρτίδας Τ2208 λόγω αναφορών νοσηλειών με σοβαρά γαστρεντερικά συμπτώματα
• Αναφορές υπερβολικά έντονης οσμής και σπασμένα καψάκια σε άλλες παρτίδες
• προτεινόμενη επιστροφή στην προηγούμενη σύνθεση του αποξηραντικού μέσου που περιείχε μαύρο ενεργοποιημένο άνθρακα

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.