Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων_Νέα 1ου Τριμήνου 2023_Ανατιμολόγηση προϊόντων αναφοράς λόγω λήξης της προστασίας δεδομένων τους

Αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, σήμερα Τρίτη 23.05.2023, προς διαβούλευση, αρχείο με την πρόταση του Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ ως προς τις τιμές των: (α) νέων συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων τα οποία κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας εντός του 1ου τριμήνου 2023 και (β) των προϊόντων αναφοράς των οποίων η προστασία δεδομένων έληξε στο διάστημα από 01-01-2023 έως και 31-03-2023 και των γενοσήμων τους.

Παρακαλούμε όπως οι ΚΑΚ υποβάλουν της παρατηρήσεις τους ηλεκτρονικά (pricelist@eof.gr) έως και την Παρασκευή 26.05.2023, με την επισήμανση «Νέα 1ου Τριμήνου 2023_Παρατηρήσεις».

Ενημερώνουμε τους Κατόχους πως στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού ΔΕΝ θα διεξαχθεί διαζώσης διαβούλευση.

Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα νέα 1ου τριμήνου 2023 σε μορφή pdf πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα προϊόντα αναφοράς και τα γενόσημα αυτών τα οποία ανατιμολογήθηκαν, σε μορφή pdf πατήστε εδώ.


Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων